Пловдив, бул."Марица" 36, ет.4

Д-р Стиляна Кръстева, дм

Д-р Стиляна Кръстева, дм

 

Д-р Стиляна Ангелова Кръстева, дм. е специалист по “Пародонтология и Заболявания на оралната лигавица”.

Родена е в град Пловдив. Завършва средното си образование през 2006г. във Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери”, гр.Пловдив , с профил френски и английски език.

Същата година започва следването си по Дентална Медицина.

Още като студент има интереси в областта на пародонтологията и ортодонтията и участва в проекти по темата.

През 2012г. завършва Факултета по Дентална Медицина в МУ-Пловдив.

През 2013г. печели конкурс за редовен асистент в катедрата по „Пародонтология и ЗОЛ“ в МУ-Пловдив, където предподава на студенти от четвърти и пети курс по дентална медицина.

През 2015г. започва да преподава освен на българи , а и на англоговорящи студенти.

През 2016г. е зачислена на специализация по Пародонтология и заболявания на оралната лигавица в катедрата по „Пародонтология и ЗОЛ“ в МУ-Пловдив.

През 2018г. защитава дисертационния си труд на тема „Влияние на рискови морфологични фактори върху гингивалната рецесия при кръстосана захапка във фронталния участък на съзъбието“ и й присъждат образователна и научна степен “Доктор” по терапевтина дентална медицина, с професионално направление Дентална Медицина.

През 2019 г. печели конкурс за главен асистент в катедрата по „Пародонтология и ЗОЛ”, МУ-Пловдив.

През 2020 г. придобива специалност по “Пародонтология и ЗОЛ”.

Автор е на над 40 научни публикации, съобщения и презентации. Участва в проекти.

Членува в:

American Academy of Periodontology

British Society of Periodontology

European Federation of Periodontology

European Association for Osseointegration (EAO)

International Society for Laser Dentistry

Българско Дружество по Пародонтология

Български зъболекарски съюз

Съюз на учените в България

Участвала е в различни курсове и обучения.

CrossDent Пловдив